آداسورپرایز

شرایط و مقررات

  1. آداسورپرایز، آرمان خود را خوشحالی و شادکامی عزیزان شما می داند.
  2. آداسورپرایز متعهد است که کالا و خدمات را با بهترین کیفیت موجود در بازار به دست هدیه گیرنده برساند.
  3. کلیه اطلاعات شخصی شما که در مرحله ثبت نام و یا پرداخت وجه وارد می شود، صرفاً جهت پردازش سفارش شما و ارائه پیشنهادات مرتبط توسط آداسورپرایز می باشد.
  4. آداسورپرایز متهد به محافظت از اطلاعات شخصی و خانوادگی شما می باشد.
  5. آداسورپرایز متعهد است که کالا و خدمات سفارش گذاری شده را در روز مقرر به دست هدیه گیرنده محترم برساند مگر در مواردی که با توافق قبلی با هدیه دهنده و یا هدیه گیرنده این زمان جابجا گردد.
  6. سفارش دهنده می بایست به هنگام ثبت سفارش، کلیه اطلاعاتی را که برای ارسال هدیه مورد نیاز می باشد (اعم از آدرس و شماره تماس هدیه گیرنده و …) را در قالب فرم های ثبت سفارش در اختیار آداسورپرایز قراردهد چراکه ممکن است ارسال سفارش مورد نظر در روز مقرر دچار اختلال گردد.
  7. پرسنل آداسورپرایز در مواردی که سفارش با نقص اطلاعات به ثبت رسیده باشد، تلاش خود را به منظور برقراری ارتباط با سفارش دهنده و تکمیل اطلاعات را انجام خواهند داد.
  8. در مواردی که نقص اطلاعات و یا هر مورد دیگری که از جانب سفارش دهنده باشد، باعث ایجاد اختلال در ارسال هدیه در روز مقرر به هدیه گیرنده محترم شود و یا سفارش دهنده پس از ثبت سفارش بدون هیچ دلیلی اقدام به لغو سفارش نماید، در صورتی که هدیه مورد نظر توسط تیم آداسورپرایز خریداری نشده باشد، کل مبلغ سفارش در حساب کاربری سفارش دهنده برای استفاده های بعدی ایشان، شارژ خواهد شد. (در این مواقع، انتقال پول به حساب بانکی سفارش دهنده امکانپذیر نخواهد بود.
  9. در مواردی که به دلیل قصور تیم آداسورپرایز، ارسال سفارش به هدیه گیرنده محترم در روز مقرر انجام نگیرد، تیم آداسورپرایز ضمن عذ خواهی از شما سفارش دهنده محترم، موظف است کل مبلغ دریافتی را به حساب بانکی معرفی شده مسترد نماید. در این مواقع در صورت توافق و یا اجازه سفارش دهنده، مبلغ مذکور در حساب کاربری ایشان شارژ خواهد شد.