نمایش دادن همه 16 نتیجه

بوفه شام هتل پنج ستاره بین المللی آزادی

25.00

بوفه صبحانه رستوران گردان برج میلاد

14.00

بوفه صبحانه رستوران لوکس حس توران

15.00

بوفه صبحانه هتل بین المللی آزادی

12.00

بوفه صبحانه هتل بین المللی اسپیناس پالاس

17.00

بوفه صبحانه هتل بین المللی استقلال

12.00

بوفه صبحانه هتل بین المللی پنج ستاره همای تهران

12.00

بوفه نهار هتل بین المللی استقلال

16.00

بوفه نهار هتل بین المللی پنج ستاره همای تهران

18.00

بوفه نهار/شام رستوران گردان برج میلاد

32.00

بوفه نهار/شام هتل بین المللی اسپیناس پالاس

32.00

تور نیم روزی فشم

51.00243.00

صبحانه لاگژری در کافه رستوران VIP شاندیز جردن

30.00

نهار یا شام لاگژری در کافه رستوران VIP شاندیز جردن

66.00

وعده نهار/ شام رستوران لاتون هتل بین المللی اسپیناس پالاس

46.00

وعده نهار/شام در رستوران لوکس حس توران

39.00